Skip to content
Օգոստոսի 2, 2016 / menqenqnordproc

Ամառային առաջադրանքներ

13446070_1329715620391034_1230748693_oԹադևոսյան Ռուբեն՝
ՄԱՍ 1

ՄԱՍ 2

ՄԱՍ 3
Համբարձումյան Սվետլանա
ՄԱՍ 1
ՄԱՍ 2

ՄԱՍ 3
ՄԱՍ 4
ՄԱՍ 5` փոխադրություն
ՄԱՍ 6` շարադրություն

Մեհրաբյան Սոնա
Առաջադրանքներ

Կարսեցյան Միհրան՝

ԱՄԱՌԱՅԻՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

  1. Լրացրո՛ւ բաց թողնված տառերը՝

արձան, մրրիկ, հարգել, ճանապարհ, գույնզգույն, աշխարհահռչակ, հանդիպակաց, հարցնել, վերցնել, հարձակում, վախճանվել, մայիս, հաղթանակ, օրորոց, փախչել, բաճկոն, մյուս, գնացք, խոճկոր, լուցկի, վրձին, կարկին, կարաս, արվարձան, պղտոր, ընդհատել, ընդամենը, ընթրիք, եղբայր, մարդիկ, կոնֆետ, սխտոր, անձեռոցիկ, հարգել, սրբել, աչք, մեղք, հարավ, ասֆալտ, աղախին, քաղցր:

  1. Խմբավորի՛ր տրված բառերը՝ նշելով՝ ինչ սկզբունքով ես դա արել՝

Բայեր — վազել, ծիծաղել, վերցնել, խնդրել

Ածականներ — պայծառ, ամենօրյա, բարձրաձայն

Գոյականներ — սեղան, բազկաթոռ, համակարգիչ, ջրամբար

Թվականներ — հինգ հազար ութսունհինգ, չորրորդ

  1. Վանկատի՛ր տրված բառերը՝

սե-ղան, վա-րա-գույր, հիմ-նը-վել, գը-րա-տախ-տակ, ամ-սա-գիր, գիրք, գըր-պան, ան-կյուն, ե-րես, դեմք, եղ-րե-վա-նի, Ե-րե-վան, սեր-կե-վիլ, աղ-բա-ման, վեր-նա-շա-պիկ, ծաղ-կա-նոց, հա-մա-կար-գիչ, մըր-ջյուն, մըրջ-նա-նոց, պա-տու-հան, ջը-րա-ղաց, կը-շեռք, ե-րե-վա-կա-յել, հե-քի-աթ:

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Փոխել )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Փոխել )

Connecting to %s

Հռիփսիմե Առաքելյանի բլոգ

«Մխիթար Սեբաստացի»կրթահամալիր

Մեդիամանկավարժական բլոգ

Դասվարի նոթատետր. Աշխեն Գրիգորյան

%d bloggers like this: