Տերեփուկ

terepuk Հայկական տարանունները – ապուրի ծաղիկ, բոխոլոճ, բոցտան ծաղիկ, թերեփուկ,կոճակ ծաղիկ, մարգրտի մեր, մաքու թշեկ, ոչխարի աչք, չերքեզ-գլոխ, պսակ ծաղիկ, սմնակ, օղ ծաղիկ:
Աստղածաղկավորների կամ բարդածաղկավորների ընտանիքին պատկանող, մինչև 60 սմ բարձրության, ուղիղ, ճյուղավոր, թավոտ ցողունով միամյա խատաբույս է: Միջին տերևները նշտարաձև են, իսկ ծայրերին` գծային կամ նեղ գծային, թույլ քավոտ: Եզրային ծաղիկները կապույտ են, իսկ խողովակային ծաղիկները` կարմրամանուշակագույն: Ծաղկում է հունիս-հուլիսին, կանոնավոր պտղակալում` օգոստոսին: Continue reading

Հաղարջ

haxarj Կոկռոշազգիների ընտանիքի բույսերի ցեղ։ Պտուղը հատապտուղ է՝ սև, կարմիր և այլ գույնի, թթվաշ։ Հաղարջենին խոնավասեր է, բազմանում է սերմերով և արմատային մացառներով։ Տարածված է անտառներում, նոսրանտառներում, թփուտներում, ժայռաճեղքերում, կիրճերում և այլուր: Continue reading

Վարդենի

vardeni Վարդենի – վարդազգիների ընտանիքի բույսերի ցեղ։Թուփ է, բարձրությունը` 0,15-3 մ ։ Որոշ տեսակներ առաջացնում են մինչև 10-12 մետր երկարությամբ սողացող, մագլցող կամ փաթաթվող, փշերով ու փշիկներով պատված ընձյուղներ։Տերևները հերթադիր են, բարդ, կենտփետրաձև, մերկ կամ թավոտ։ Ծաղիկները պարզ են կամ բազմաթերթ, տրամագիծը` 2-15 սմ, բուրավետ (հազվադեպ` անհոտ), կարմիր, սպիտակ, վարդագույն, դեղին, նարնջագույն, մանուշակագույն, մեկական կամ բազմածաղիկ` հովանոցանման կամ վահանաձև ծաղկաբույլերով։
ՀՀ-ում Տարածված է 31տեսակ: Հայաստանը վայրի վարդենիների բնօրրաններից է:

Ջրկոտեմ

jrkotem Պատկանում է խաչածաղկավորների ընտանիքին: Ապրում է ջրերի ափերին: Լւսասեր է: Ծաղկում է ամռան սկզբից մինչև աշնան սկիզբը: Աշնանը հասունանում են պտուղները: Օգտագործում են ժողովրդական բժշկության մեջ: Ունի միզամուղ հատկություն: Պարունակում է եթերային յուղեր, որը դրական է  նպաստում արյունատար անոթների վրա:

Քարասոխ

qarasox

Քարասոխ‚ քարասերմիկ‚ քարառվույտ‚ կաքավկրկուտ-  բազմամյա խոտաբույս է՝ 50-80 սմ բարձրությամբ: Արմատը խոշոր է‚ հաստ‚ մուգ կարմիր: Ծաղկում է հունիս-հուլիսին: Ծաղիկները մանր են‚ սպիտակա-կանաչավուն: Պտուղները սպիտակ‚ ձվաձև ու փայլուն են:

Բժշկության մեջ օգտագործում են բոլոր մասերը՝ արմատը‚ ցողունը‚ տերևները‚ ծաղիկները և պտուղները:

Վայրի սոխի տեսակ է: Բուսնում է քարափներին:

Փրփրուկ

prprukՓրփրուկ‚  գինար‚ հարսի պսակ, (վարդածաղիկներ) ընտանիքի բազմամյա խոտաբույսերի ցեղ: Հայտնի է 15 (այլ տվյալներով 20), ՀՀ-ում՝ 2 տեսակ. Փրփրուկ  թաղանման‚  Փրփրուկ վեցաթերթ և Փրփրուկ  խոշորապտուղ: Առաջինը տարածված է Լոռու,Արագածոտնի,Գեղարքունիքի,Վայոց  ձորի,Սյունիքի մարզերում: Աճում է գետափերին, խոնավ մարգագետիններում , անտառի բացատներում և այլն: Երկրորդը` բոլոր մարզերում` չոր մարգագետիններում, թփուտներում, տափաստանային թեքություններում: Continue reading